Blog

Beryller

De flesta vanliga smyckestenarna består av kvarts, som också kallas för kiseldioxid, eftersom kisel är ett av de vanligaste ämnena i jordskorpan. I kristallin form kallas den ofärgade varianten för bergkristall. Bergkristall ser mycket ut som glas, men de är inte samma sak eftersom glas har smälts och formats, medan bergkristallen har kristalliserat i berggrunden, vilket gör att glas inte har någon faktisk kristallstruktur medan bergkristallen har det. Ett ämnes kristallstruktur dikterar hur det interagerar med ljus och alltså hur “glittrig” den slipade stenen ser ut. Kvarts ligger i mitten av Mohs hårdhetsskala och är någorlunda resistent mot slitage.

Ametist

Ametist är en kvartskristall som har spår av järn. I rätt form ger järnatomerna en lila färg till kristallen, och om den slipas korrekt syns detta genom hela stenen. Det är den mest populära varianten av kvartsstenarna och är lyckligtvis relativt vanlig. De förekommer ofta i geoder, små gasfickor i berggrunden som bildas vid vulkanisk aktivitet, och har i den formen blivit populära inredningsdetaljer.

Citrin

Citrin bildas på samma sätt som ametist, men järnjonerna i citrin har en annan laddning än i ametist och därför är citrin gul. Detta beror på strålningsförhållandena där stenen bildades och påverkar starkt vilken färg ädelstenen får. En ovanligare variant kallas för ametrin, där halva stenen är ametist och halva är citrin, alltså halva lila och halva gul.

Rökkvarts

Rökkvarts är en genomskinlig variant med grå eller brunaktig färg. Denna bildas genom att joniserande strålning har ändrat kristallens struktur så att den blir mörkare. Ingen strålning finns kvar i materialet efteråt, och det ger en intressant färg till kristallen.

Rosenkvarts

Rosenkvarts är en rosaaktig, mer translucent snarare än transparent variant av kvarts, men den är mycket populär tack vare sin färg. Ofta är det inte lönt att slipa rosenkvarts så att den refrakterar ljus inifrån, på grund av dess relativa ogenomskinlighet, och därför slipas den oftast till kabochoner och andra rundade dekorföremål. Den är relativt vanlig och därför också mer kostnadseffektiv.

Rutilkvarts

Naturliga kristaller har inte sällan inneslutningar av andra typer av kristaller eller mineraler. En variant som kan förekomma i kvarts är rutil, som i kvartskristaller skapar långa, metallglänsande trådar av titandioxid. Vid slipning av kvartskristallen kan en skicklig stenslipare skapa riktigt intressanta reflektioner av dessa kristalltrådar och därmed göra något positivt av en förorening.

Prasolit

Prasolit är en form av grön kvarts som är sällsynt i naturen. Den kan skapas genom att upphetta ametist, och kan därför sägas vara ett syskon till ametist och citrin.

Agat

Agat är en bandad eller randig form av multikristallin kvarts som ofta slipas till platta ytor för att användas till olika typer av hängen, underlägg eller, om geoden som den kommer ifrån är riktigt stor, skålar och andra föremål. Agat kan färgas genom att hettas upp och därefter doppas i något färgämne så att färgen tränger in i de mikrosprickor som uppstår vid upphettningen. Detta är vanligtvis vad som har gjorts med agat med riktigt klara färger.

appdev