Blog

Granat

Granater är en grupp av mineraler som består av kiselsyrasalter, alltså främst kisel och aluminium men också andra ämnen som ger dem olika färger. Detta gör att granater förekommer nästan i regnbågens alla färger, förutom blå, men de vanligaste och mest välkända är de mörkt rödbruna till violetta varianterna. Detta eftersom nästan alla former av granat kan ha dessa färger. Kristallsystemet är kubiskt, liksom det hos diamant, vilket ger stenen optiska egenskaper som gör den lättare att hantera vid slipning så att dess färg framträder på det sätt hantverkaren önskar.

Granater har en hårdhet på cirka 7 på Mohs hårdhetsskala och är alltså hårdare än ren kvarts. Det finns ganska mycket granatfyndigheter i Sverige, och det är en vanlig biprodukt från järnmalmsindustrin. Det är en typ av mineral som bildas i metamorfa bergarter, alltså en gammal bergart som har utsatts för någon typ av förändring genom exempelvis upphettning eller tryckförändring, vilket kan skapa förutsättningarna för olika mineraler att formas. De återfinns i bland annat granit och pegmatit.

Grossular

Denna variant är innehåller kalcium och är gul, röd, rosa, brun eller grön. Den gröna varianten får ofta namnet Tsavolit.

Pyrop

Pyrop är en variant som innehåller magnesium snarare än kalcium och detta ger den en mörkröd till violett nyans som är mycket mörk, nästan svart.

Spessartin

Istället för de tidigare två nämnda ämnena innehåller spessartin mangan, vilket ger granaten en röd eller violett färg.

Almandin

Almandin färgas av järn och är därför vanlig i närheten av järnfyndigheter. Den har en mörkt rödbrun till violett färg.

Andradit

Andradit färgas av både kalcium och järn och innehåller inget aluminium. Detta mineral kan vara gult, grönt, brunt, rödbrunt eller svart.

Eftersom granat är så pass vanligt och har en hårdhet som gör det hållbart men samtidigt lättarbetat har det varit ett populärt smyckesmaterial under mycket lång tid. Många antika smycken och dekorföremål har granater snarare än rubiner, vilka är mycket mer sällsynta och svårare att arbeta med på grund av deras hårdhet. Granater kan också ha rutilinklusioner, som kan skapa en asterismeffekt liknande den som finns i vissa safirer och rubiner.

De granater som betecknas som böhmisk granat är vanligtvis av typen pyrop och kommer från en särskild region i östra Europa. Böhmen var ett område i nuvarande Tjeckoslovakien som var välkänt för många konstföremål och stilar, inte minst de som innehöll granater.

Granat, särskilt de mörkröda varianterna, är månadssten för januari, för dem som bryr sig om detta.

appdev