Blog

Ädelmetallers fysiska egenskaper

Vad som gör en metall till en ädelmetall är vilken grupp av det periodiska systemet som metallen kategoriseras i. Detta beror generellt på hur stabil metallen är. Koppar är den mest reaktiva av ädelmetallerna, därefter kommer silver vilken också oxiderar ganska enkelt, men inte till samma grad som koppar. Guld har rätt mängd elektroner i sitt yttre skal och reagerar därför med mycket få andra grundämnen, och det är därför denna metall är mindre benägen att orsaka allergiska reaktioner.

Titan är en jordartsmetall som också är mycket stabil, men lättare än guld och är därför bra till smycken och medicinska applikationer. Den är dock både hårdare och har högre smältpunkt än silver, guld eller koppar och är därför svårare att arbeta med. Mjukheten och stabiliteten hos silver och guld är del av vad som har gjort dem till populära dekorationsmaterial sedan människan upptäckte dem. Guldets mjukhet och elasticitet gör det till ett material som är relativt lätt att forma även med primitiva verktyg. Dessvärre är denna egenskap också en nackdel i längden då metallen slits snabbare än andra metaller. Detta, och guldets marknadspris, är en stor anledning till varför det är vanligare att legera metallen än att använda rent guld.

Guldlegeringar

En annan grupp av metaller, kallad platinagruppen, är besläktad med ädelmetallerna och inkluderar några andra mindre reaktiva ämnen som kan utgöra bra legeringsmetaller eller ytskikt då de är hårdare och därmed mer slitstarka än guld. Platina eller palladium och guld tillsammans är vad som skapar vitguld (om det är vitguld av högre kvalitet). Guld och koppar ger rödguld och guld och silver skapar vanligtvis 18 karats guld.

Ett uttryck man hör ofta gällande guld är dess karat. 1 karat är en tjugofjärdedel av metallens sammansättning i vikt, ett sätt att mäta det långt bakåt i tiden när mått ofta var baserade på 12 och 24:e-delar. 18 karats guld innebär alltså att 18 delar av 24 är guld, alltså 75 % av dess sammansättning. Resterande 25 % är silver och koppar, om inget annat anges.

Nickel i smycken

En metall som ofta används som legeringsmetall för billigare silver- och guldsmycken är nickel. Metallen gör legeringar hårdare och därför mer slitstarka, men tyvärr är den också allergiframkallande. Dess frekventa användning är i exempelvis örhängens stift och detta gör att många människor exponeras för den ofta, vilket kan leda till reaktioner allt ifrån irritation och kliande till faktiska blåsor och sår. Därför rekommenderas det att man tittar efter någon indikation att örhängena man tänker använda är nickelfria. Just örhängen kan orsaka mer reaktion eftersom hålen har skapat en svag punkt i hudens skyddsbarriär, men vid allergi kan även hudkontakt från halsband och armband orsaka reaktioner.

Materialval

Om man vill att ett smycke ska ha hög kvalitet, alltså vara tåligt och stå sig under lång tid, är materialen av stor vikt. Rätt legering av metaller och rätt sten i rätt smycke tar lång tid att lära sig, men är ack så värt det.

appdev